Eagle tourbus

Jerry Reed’s Tour Bus “THE SNOW MAN”.